Az év intézményi dolgozója

Ábrahám Gyöngyi (művelődési ház)

Bárkai Imréné (óvoda)

Barna Károlyné (polgármesteri hivatal)

Kozmáné Vastagh Judit (általános iskola)

Vőneki Imréné (családsegítő szolgálat)