Kedves Szülők, tisztelt Röszkén élők!


 

Tájékoztatást szeretnék adni az elmúlt tanév során lezajlott, az iskola tartalmi megújulását segítő programról. A TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0128 azonosítószámú projekt keretében a következő fejlesztéseket értük el:

-          A Domaszék – Röszke ÁMK Orbán Dénes Általános Iskola hét pedagógusa huszonnégy végzettséget igazoló továbbképzésen vett részt.

-          Az iskolában bevezetésre került a kompetencia alapú oktatás szövegértés és szövegalkotás (1. és 7. osztály), matematika (6. osztály), angol nyelv (5. osztály) és szociális és életvitel (2. osztály) területeken.

-          A kompetencia oktatáshoz szükséges új taneszközök kerültek beszerzésre.

-          Tantárgytömbösített oktatást szerveztünk öt tanulócsoportban a kompetencia alapú oktatásban érintett területeken.

-          Az informatikai eszközök tanórai alkalmazásához beszereztünk öt laptop számítógépet.

-          Letettük egy új szemléletű oktatás–projektben való gondolkodás alapjait. A három hetet meghaladó projekt a család témakörét dolgozta fel.

-          Témahetet szerveztünk a bevont tanulócsoportok, 107 érintett tanuló, számára csillagászati ismereteik bővítésének elősegítésére.

A tartalmi fejlesztés eredményeként nemcsak külsőleg de belsőleg is európai színvonalú iskola jött létre a településen, amire méltán lehet büszke Röszke közég teljes lakossága.

Szeretném megköszönni a programban résztvevő pedagógusok, tanulók és támogató szülők erőfeszítéseit, amely elősegítette a projekt sikeres megvalósítását. Valamint itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az igazgatói munkám során támogatásukról, segítőkészségükről, nem utolsó sorban nagyfokú szimpátiájukról tettek tanúbizonyságot.

Röszke, 2010. augusztus 11.

 

                                                                             Vlocskó Mihály

                                                                           projektmenedzser