8.Az óvodapedagógusok száma, iskolai végzettségük, szakképzettségük, a dajkák száma, a dajkák iskolai végzettsége, szakképzettsége, az óvodai csoportok száma, az egyes csoportokban a gyermekek létszáma


 

 

Óvodapedagógusok száma: 11

ebből

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik

 

11fő

 

ebből

Szakvizsgázott

5 fő

 

ebből

 

 

 

Vezető óvodapedagógus- közoktatás vezető

„Szaktanácsadó a játékban”

1 fő

 

„A preventív és differenciáló nevelés, a gyermek-, ifjúság- és családvédelem pedagógiai-pszichológiai módszertani ismeretei”

„Differenciáló, fejlesztő pedagógiai ismeretek” – kiemelt tanulmányterület

2 fő

 

 

Óvodapedagógusi gyógytestnevelés

1 fő

 

Tanügyigazgatási, nevelési-oktatási, intézményi ismeretek

1 fő

 

 

 

Dajkák száma: 6

 

ebből

dajkai végzettséggel rendelkezik

4 fő

 

Egyéb középfokú végzettséggel

2 fő