5.A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai


 

 

Az óvodai nevelési év rendje:

 

 A nevelési év: 2022/2023

 

Megnevezés

    év

hónap

 nap

Az óvodai nevelés első napja

  2022.

   09.

  01.

Az óvodai nevelés utolsó napja

  2023.

   08.

  31.

 

 

Óvoda: két épületben működő egység, felépítése az SZMSZ-ben.

Az óvoda

megnevezése

 

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde


Az óvoda címe, 

székhelye,

megnevezése, elérhetősége
6758 Röszke, Fő utca 77.

Tel: 06-70/334-16-70;  62/573-790

Email: pagony@roszkenet.hu

 

Intézményvezető:

Szekeresné Makra Katinka

Email: roszkeovoda@gmail.com

 

 

Az intézmény nyitva tartása:

A hét öt munkanapján 06.00 – 17.30

Feladatellátási hely

(telephely) címe,

elérhetősége

 

 

6758 Röszke, III. körzet 250.

Tel: 06-70/380-82-41

Óvodapedagógusok: Laki Judit

Barnáné Szabó Tünde


Az intézmény nyitva tartása:

 A hét öt munkanapján 06.00 – 16.30


Alapító okirat száma

140/2019. (XII. 18.) önkormányzati határozat

OM azonosító

202551

 

 

Az óvoda nyári zárása:


Központi óvoda zárva:

kezdete

2023.

06.

20.

 

vége

2023.

06.

30.

Manótanya óvoda zárva:

kezdete

2023.

07.

03.

                                               vége      2023. 08. 18.

 

Központi óvoda zárva: 

    kezdete

2023.

08.

21.

 

    vége

2023.

08.

31.

 

 

A nyári nagytakarítás időpontjáról időben – február 15-ig – jól látható helyen értesítjük a szülőket, valamint csoportonként összesítő lapon a szülők aláírásukkal igazolják a tájékoztatás tényét.

A fenntartó a székhely óvoda nyári zárva tartási ideje alatt a külterületi óvoda üzemeltetésével oldja meg a gyermekek nevelési feladatainak ellátását.

 

Nevelés nélküli munkanapok:  

 

A 11/1994. (VI. 08.) MKM rendelet értelmében intézményünk a 2022/2023-as nevelési év során 5 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, a fenntartó engedélye alapján, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előtte értesíti.

A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület értekezletek megtartására, illetve külső továbbképzésekre használja fel.

Ezeken a napokon - szülői igény esetén – a gyermekek elhelyezése az óvodában összevont csoportban biztosított.

 

Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:


 2022. 11. 04.

 2023. 01. 02. 

 2023. 04. 11.

 2023. 06. 20. 

 2023. 08. 31.

 

 

Az ünnepek, megemlékezések rendje:

 

Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Programban és az éves munkatervben meghatározottak szerint történik. (Részletes tervezésük az intézkedési tervekben és a csoportnaplókban található).