1.Felvételi lehetőségről szóló tájékoztatóFelvételi lehetőség:

 

-       Azt a gyermeket, aki a 3. életévét betölti az adott nevelési évben, a szülő köteles beíratni, ill. az óvoda köteles felvenni az óvodai nevelési év első napjától. Az intézményvezető köteles értesíteni a fenntartót, ha a 3. életévét betöltő gyermeket az óvodába nem íratták be, a fenntartótól kapott nyilvántartás, vagy a szakértői vélemény, ill. határozat alapján.


-       Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételtől számított féléven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, ill. a felvételi körzetben található 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

 

Túljelentkezés esetén a felvétel elbírálásának sorrendje:

 

-       Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

-       Hátrányos helyzetű

-       Szakvélemény alapján az óvoda lett kijelölve a gyermek ellátására

-       Körzethatáron belül élő gyermek

-       Körzethatáron kívül élő gyermek

 

Nyílt nap időpontja:

 

   2023. 04.  04.