Tájékoztató gépjárműadóval kapcsolatbanTájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. § rendelkezése értelmében 2021. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat.

Röszke Község Önkormányzata kizárólag a 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben jár el, így a 2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása.

A változás miatt a gépjármű üzembentartóknak, tulajdonosoknak teendőjük nincs.

A NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.

A tévesen önkormányzati bankszámlaszámra befizetett összeget az önkormányzati adóhatóság semmilyen körülmények között nem jogosult hivatalból, a hatáskör változására tekintettel az állami adóhatóság felé továbbutalni. A tévesen megfizetett összeg visszatérítése csak az adózó külön kérelmére történhet meg.

Dr. Gácser Tamás sk.

jegyző