6.A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségeiA Képviselő-testület, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, valamint a Civil Bizottság határozatainak, illetve rendeleteinek nyilvántartása


Munkaügyi nyilvántartások


Nyilvántartás adatszolgáltatási és betekintési jog gyakorlásához


Hatósági ellenőrzések, belső ellenőrzések nyilvántartása


Eb nyilvántartás


Méhész nyilvántartás


Telephelyek nyilvántartása

Szálláshelyek nyilvántartása

Rendezvények nyilvántartása

Üzletek nyilvántartása

 

Megtekintés

 


A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja:

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzatban meghatározottak szerint.