2019. október 28. (hétfő) 8.30-tól 13.30-ig

Helyszín: Röszke, Szent Antal tér

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

2019. november 13-án és 14-én

Röszke településen
az ivóvíz minőség javítása, fenntartása érdekében karbantartási, és víztározó
medence fertőtlenítési, tisztítási munkálatokat végez az Alföldvíz Zrt.
A település egyes részein a jelzett napokon

09:00-tól 15:00- óra között
időszakos nyomáscsökkenés, 1-2 órás vízhiány is előfordulhat.
Megértésüket köszönjük!

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelete alapján természetbeni juttatásként szociális tűzifa formájában nyújtott települési támogatás nyújtható röszkei lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek elsősorban az aktív korúak ellátására jogosult személynek, az időskorúak járadékára jogosult személynek, a lakásfenntartási támogatásra jogosult személynek, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak.

Egyedi elbírálás alapján szociális tűzifa formájában nyújtott települési támogatás nyújtható továbbá annak, akinek a háztartásában (családjában) az egy főre számított havi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át (jelenleg 62.700,- Ft-ot), egyedül élő esetén 250 %-át (71.250,- Ft-ot).

A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon háztartásonként csak egy jogosultnak állapítható meg.

Kérelmet a Polgármesteri Hivatalban 2019. október 1-től október 25-ig az e célra meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

A támogatás benyújtásával kapcsolatban további felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban kérhető. Ügyintéző Korda Zoltánné és Bite Sándorné. Telefon: 573-030, 573-041.

Röszke Község Önkormányzata

Röszke Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2020. évre kiírja a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

Keressük a gazdáját, illetve örökbefogadó jelentkezését is várjuk. Érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban lehet.

 

Fotók az ebről:

Tisztelt Lakosság!

Az alábbiakban közzétesszük a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal járási főállatorvosának döntését: