.

Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Röszkei Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás ideje az alábbi:

Hétfő: 8-12 óra

Kedd: 8-12 óra

Szerda: 8-12 óra és 13-16 óra

Csütörtök: szünetel az ügyfélfogadás

Péntek: 8-12 óra

 

Ügyfeleket kizárólag a fenti ügyfélfogadási időben fogadunk, ezért kérjük, hogy hivatalunkat ekkor keressék fel.

Az ügyfelek és az ügyintézők egészségének védelme érdekében az ügyfelek csak korlátozott létszámban, a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselve, egymástól legalább 1,5 méter távolságra tartózkodhatnak a Polgármesteri Hivatal épületében.

Személyes ügyintézéshez előzetes időpont egyeztetésre lehetőség van telefonon a 06 62/573-030-as számon.

Megértésüket, együttműködésüket köszönjük!

 

Dr. Gácser Tamás sk.

jegyző

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelete alapján természetbeni juttatásként szociális tűzifa formájában nyújtott települési támogatás nyújtható röszkei lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek elsősorban az aktív korúak ellátására jogosult személynek, az időskorúak járadékára jogosult személynek, a lakásfenntartási támogatásra jogosult személynek, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak.

Egyedi elbírálás alapján szociális tűzifa formájában nyújtott települési támogatás nyújtható továbbá annak, akinek a háztartásában (családjában) az egy főre számított havi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át (jelenleg 62.700,- Ft-ot), egyedül élő esetén 250 %-át (71.250,- Ft-ot).

 

A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon háztartásonként csak egy jogosultnak állapítható meg.

 

Kérelmet a Polgármesteri Hivatalban 2020. október 26-től november 6-ig az e célra meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

A támogatás benyújtásával kapcsolatban további felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban kérhető. Ügyintéző Korda Zoltánné és Bite Sándorné. Telefon: 573-030, 573-041.


Röszke Község Önkormányzata

Hosszas egyeztetések és előkészítés után a Magyar Közút Nonprofit Kft. a mai napon megkezdte a József Attila utca belterületi szakaszának teljes körű felújítását! Ezen a héten az előkészítő munkálatok zajlanak, jövő héten pedig már az aszfaltozás várható az út teljes szélességében. A bekötő úton nagyfelületű aszfaltozási munkálatok valósulnak meg, az 5-ös útról a be-, és kikanyarodó útszakasz is megújul. Nagy előrelépés ez a település életében, kérjük a József Attila utcai lakosokat, hogy türelemmel és jó szándékkal viseljék az előreláthatólag kéthetes munkálatokat, az új aszfalt burkolat reményeink szerint közösségünk megelégedésére szolgál majd!
Röszke Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2021. évre kiírja a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

 

.

.

Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatásának kifizetési időpontjairól

 

Ezúton tájékoztatjuk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult ügyfeleket, hogy a 2020. november 1-jei jogosultság alapján kiutalandó pénzbeli támogatást személyesen vagy meghatalmazott útján tudják felvenni a Röszkei Polgármesteri Hivatal házipénztárában.

 

Az átvételre kijelölt napok:

2020. november 23. (hétfő) 8.00-16.00 óráig,

 

2020. november 24. (kedd) 8.00-16.00 óráig.

 

2020. november 25. (szerda) 8.00-16.00 óráig.

 

Kérjük a törvényes képviselőket és a nagykorúvá vált gyermekeket, hogy a támogatás átvételéhez érvényes személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat hozzák magukkal.

 

Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy amennyiben a juttatásra jogosult szülő, törvényes képviselő, vagy fiatal felnőtt személyesen nem tud megjelenni, az átvételhez írásos – személyazonosító adatokat tartalmazó, 2 tanú aláírásával ellátott – meghatalmazás szükséges.

 

Együttműködésüket köszönjük!

 

 

Röszkei Polgármesteri Hivatal

Bite Sándorné sk.

ügyintéző

 

A Központi Statisztikai Hivatal Röszke településen 2020. szeptember 15. és december 31. között hajtja végre a háztartások életkörülményeinek feltárására irányuló „Miből élünk?” című adatfelvétel harmadik hullámát.

A felmérést az Európai Központi Bank koordinálja, és az Európai Unió tagországai vesznek részt benne. Az országok összehasonlítható adatai hozzájárulnak a hatékonyabb pénzügyi döntések meghozatalához.

A Magyarországon felkeresendő több, mint 15 ezer háztartás kijelölését véletlenszerű kiválasztással hajtották végre.

A felvétel 2020. szeptember 15-től december 31-ig tart.

2020. szeptember 15. - november 30. között van lehetőség a kérdőív interneten való kitöltésére, az október 2-tól induló terepmunka során fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók keresik fel a kijelölt címeket, akik közreműködésével november 30-ig interneten vagy december 31-ig személyes válaszadásra van mód. A válaszadás önkéntes.

Az interjús kikérdezésben résztvevők 2000Ft értékű vásárlási utalványt kapnak, az interneten válaszolók nyereményjátékon vehetnek részt, ahol 10 db, egyenként 50 000 forintos vásárlási utalvány kerül kisorolásra.

Szombaton folytatódik az agrárcenzus

Szeptember 19. és november 22. között összeírók keresik fel a gazdákat

Folytatódik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mezőgazdasági összeírása, az Agrárcenzus 2020, amely során személyesen keresik fel a gazdákat az összeírók. A hazai mezőgazdasági termelés aktuális helyzetét felmérő, teljes körű, országos felvételből nyert adatok a következő évek döntéseit, forrásfelhasználását alapjaiban befolyásolják, ezért a pontos válaszadás a mezőgazdaságban dolgoz           ók kiemelt érdeke. A felmérés első szakasza – amelyben online lehetett kitölteni a kérdőívet – június 5. és 30. között volt.