.

2020. augusztus 14-16.

Páduai Szent Antal születésének 825. évfordulójára
Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli kifizetésről


Ezúton tájékoztatjuk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult ügyfeleinket, hogy a 2020. augusztus 1-jei jogosultság alapján kifizetésre kerülő támogatást csak személyesen vagy meghatalmazott útján tudják felvenni a Röszkei Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőinél.

 

Az átvételre kijelölt napok:     

2020. augusztus 24. (hétfő) 8.00-16.00 óráig,

2020. augusztus 25. (kedd) 8.00-16.00 óráig.


A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után 6.000,- Ft, akinek a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete is megállapításra került 6.500,- Ft kerül kifizetésre.

Kérjük a törvényes képviselőket és a nagykorúvá vált gyermekeket, hogy érvényes személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat hozzák magukkal.

Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy amennyiben a támogatásra jogosult szülő, törvényes képviselő, vagy fiatal felnőtt személyesen nem tud megjelenni, az átvételhez írásos – személyazonosító adatokat tartalmazó, 2 tanú aláírásával ellátott – meghatalmazás szükséges.

 

Együttműködésüket köszönjük!

  

Röszkei Polgármesteri Hivatal

Bite Sándorné sk. 

ügyintéző

Tisztelt Röszkei Lakosok!


A Röszkei Rendőrős , Röszke Fő utca 64. szám alatti épületében 2020. augusztus 4-től előreláthatóan augusztus hónap közepéig felújítási munkálatok fognak zajlani. Az őrs a felújítás ideje alatt a Szentmihályi Körzeti Megbízotti Irodában a Szeged, Kapisztrán utca 50. szám alatt üzemel. A felújítás a napi szolgálatellátást nem érinti. Munkatársaink továbbra is a nap 24 órájában jelen lesznek a település közterületein.     

Kérem Önöket, hogy bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítsék a rendőrséget a 112-es segélyhívószámon!

Továbbra is várjuk a megtisztelő lakossági észrevételeiket a 06-20/8520676-es telefonszámon.

Elektronikus elérhetőségünk az

ugyelet.szegedrk@csongrad.police.hu, illetve a

szegedrk@csongrad.police.hu, amire várjuk minden bejelentésüket, észrevételeiket. Körzeti megbízottjaink a 06-20/8520676 telefonszámon a nap 24 órájában elérhetőek: Revák Róbert c. r. zls. Tóth Attila c. r. tzls. Papp Zoltán c. r. tzls. Csikós Géza c. r. tzls.  Az Önök nyugalma és biztonsága érdekében szolgálunk és védünk!


Varga Zoltán c.r. alezredes

őrsparancsok

.

.

.

.

Gázszállító vezeték tárgyában

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. június 3-tól megkezdte a zöld hulladék elszállítását!

Kérjük, vegyék figyelembe az alábbiakat!

Csak és kizárólag zöld hulladékot helyezzenek el a 120 literes gyűjtő edényzetbe! A hulladék nem tartalmazhat semmilyen kötözőanyagot (drót, zsineg, bálakötöző stb.). A nagyobb ágakat, gallyakat, illetve az út szélére elhelyezett kévébe kötött zöld hulladékot nem fogják elszállítani, a hulladékudvarban térítésmentesen lehet elhelyezni azokat!

 

Minden szerdán zöld hulladék szállítás!