Helyi hírek


2019. augusztus 2. szombat

Tájékoztató és nevezési lap


A társállatok világnapja minden évben június 20-án van. Az állatok védelme érdekében jogszabályok is rögzítik az állattartás követelményeit, melyek közül az alábbiakra szeretnénk a figyelmet felhívni.Tisztelt Lakosság!


A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 51. § (3) bekezdése szerint a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot. Az említett tájékoztatót az érdeklődők a "Részletekre" kattintva olvashatják.


Borbásné Márki Márta
polgármester


Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2019. június 1-jétől a Magyar Honvédség ismét feladatot lát el a határvédelem kapcsán, emiatt településünkön is katonai jelenlétre számíthatnak. A Magyar Honvédség feladatellátásával kapcsolatban bővebb tájékoztatás a 06 30/ 773-74-64-es telefonszámon kapható.


Figyelemfelhívás a Nemzeti Eszközkezelő Bérlői számára