Civilek

Alapítvány a Röszkei Gyermekekért

Az Alapítvány célja: a Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola tanulóinak, a Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde óvodásainak és bölcsődéseinek, ezen intézmények – és ezen intézmények jogutódainak – valamint az intézmények dolgozóinak a támogatása, az oktató-nevelő munka tárgyi és személyi feltételeinek javítása, fejlesztése.

Bönde Éva Alapítvány

Az alapítvány célja a névadó Bönde Éva (1955-2020) végakaratának megfelelően a Röszke községben élő családok közötti együttműködések dinamizálása, érzékenyítés és szemléletformálás; a családok közösségi kulturális nevelése, a hagyományok élő megismerése, a régi szokások újraértékelése és aktivizálása; képzések, fejlesztő foglalkozások tartása; közösségfejlesztési céllal szervezett programok biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltése és a közösségbe tartozás erősítése.

Beretzk Péter Természetvédelmi és Kulturális Hagyományőrző Klub

Az egyesület célja a természet közeli élővilág, a környezet, közösségi kulturális hagyományok, nemzeti értékek és kulturális értékek védelme, kutatása és bemutatása. A természeti és környezeti és kulturális értékeket és hagyományokat tisztelő, őrző, fenntartó és megújító életmód, tudás, technológiai tevékenységek támogatása és terjesztése. 

Fehér Akác Nyugdíjas Klub

2021. évben a Hagyományőrző Nyugdíjas Klub és az Őszirózsák Nyugdíjas Klub összeolvadásával létrejött a Fehér Akác Nyugdíjas Klub.

 

Röszke Község Egészségvédő Egyesülete

A szervezet céljai között szerepel az egészséges életmód fejlesztése, az egészséges táplálkozási szokások elsajátítása; a lelki egészség megőrzésének elősegítése; a természet védelme, a környezeti ártalmak csökkentése; programok, tanfolyamok szervezés, tanácsadás az egészségvédelemmel kapcsolatban.

Röszkei Földtulajdonosok Vadásztársasága

A vadászterület elhelyezkedése, részletes határleírása: A vadászterület határa É-ÉNY-on az E5 főközlekedési út az országhatártól Szeged Megyei Jogú Város belterületéig. K-DK-i határa a Tisza-folyó sodorvonala, amely a kb. 164,25 km-től egyben az országhatár is. DNY-i határa mindenütt az országhatár röszkei határátkelőtől az élő Tisza sodorvonaláig.

Röszkei Gazdakör

A Röszkei Gazdakör 30 éve működik, legfőbb célkitűzésünk a gazdák összefogása. Jelenleg 58 fős a tagságunk: röszkei gazdálkodók, a környező településeken élő őstermelők illetve röszkei területeket művelő, de más településen élő gazdák alkotják. 

Röszkei Kaláka Hagyományőrző és Teleház Közhasznú Egyesület

A Röszkei Kaláka Egyesület számos tevékenységet végez: kulturális és hagyományőrző programok szervezése, Teleház üzemeltetése, helyi ifjúság támogatása, településfejlesztés, felnőttképzések szervezése, közösségi tér működtetése. Fő célja a közösség segítése, a közösségi identitás megerősítése.

Röszkei Polgárőr Egyesület

Településünkön a közbiztonság fenntartásáról a helyi rendőrőrs munkatársai, a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség és velük szorosan együttműködve a Röszkei Polgárőr Egyesület 24 fős önkéntes állománnyal gondoskodik. 

Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület

Az egyesület a gyálai Holt-Tisza horgászatáért és természetvédelméért tenniakaró, jószándékú röszkei és a környező települések lakóinak kezdeményezésére jött létre.

Röszkei Sportkör

A Röszkei Sportkör célja a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása.