Fülöpné Kiss Ibolya

Röszke Község Díszpolgára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“Kedves Röszkeiek! Tisztelt vendégeink!

 

Szeretem a jeles napokat. Minden ünnep a vigasságon és szórakozáson túl alkalom és lehetőség arra, hogy visszatekintsünk az előttünk álló időszakra és meglássuk, megláttassuk azokat az embereket, akik többet és jobban, mint mások, nagy szívvel és lélekkel dolgoznak a Röszkeiek és a településünk  érdekében.

A Röszke Község Díszpolgára kitüntetést hosszú évek elkötelezett, a falunkért, az itt élő emberekért végzett tevékenység elismerésére alapította Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete és a díjazottunk személyét illetően nagyon is helytálló az előbb elmondott örökérvényű gondolat.

 

A hosszú út, melyet kitüntetettünk bejárt, felölel egy sikeres pályát, egy boldog családot, sok-sok ismerőst, röszkei családokat és kisgyermekeket, akik felé élethivatásként közvetítette a harmóniát és a szeretetet negyven esztendőn át.

 

Személyére, életére igazán illenek a következő sorok:

Elsősorban ember vagy azért, hogy élj, nevess és szeress, hogy jó ember váljon belőled…

Ne csüggedj! Légy jó ember, akkor a világnak az a kis darabkája, ahol élsz és dolgozol, jobb hellyé válik.”

Röszke jó hely, de azáltal válhat mind jobbá, ha olyan emberek teszik még értékesebbé, mint Fülöpné Kiss Ibolya aki 2013 évben Röszke Község Díszpolgára kitüntetésben részesül.

 

Kedves Ibolya!

Mindenkiben megvan az eredendő képesség, hogy jó ember legyen.  Nem mindenki képes azonban azt a jóságot, ami benne van megsokszorozni és ezáltal másokat segíteni, igaz és hasznos ügyek mellé állni, azok megvalósítását szolgálni. Mert amit Te szeretsz, nemesíted, szépíted, segítesz abban, hogy a körülötted élő emberek megértsék a nemes szándékot és partnerként, segítőként melléd álljanak.

 

 Így él és dolgozik itt közöttünk több, mint negyven éve kitüntetettünk, aki a családja, a gyermekei, az intézménye és  falunk lakói felé sugározza  ezeket az értékeket töretlen lelkesedéssel, empátiával, emberszeretettel.  Az első pillanatttól, mióta Röszkén él és dolgozik akként az emberként tisztelhetjük, akiből soha ki nem fogy az erő, az akarat és a mások felé sugárzó szeretet. 

Mi, röszkeiek, akik nap mint nap látjuk szeretett intézményében dolgozni, vagy az utcán találkozunk vele természetesnek vesszük mindig sugárzó mosolyát és segítőkészségét.

Intézményvezetőként kollegái, munkatársai felé is mindig türelemmel, megértéssel  viseltetik. Nem követelt soha sem többet, sem mást annál, mint amit méltányosnak ítélt meg, soha nem feledve, hogy a jó embereknek nincs joga a türelmetlenséghez, méltánytalansághoz, túlzó követelésekhez.

Mert minden érték, amit az életben találhatunk, azokból a kapcsolatokból fakad, amiket a körülöttünk lévőkkel alakítunk ki.

 

“Nem tudjuk mi a sorsunk, de egy dolgot biztos: csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták hogyan lehet másokat szolgálni. Az élet legnagyobb jutalma, hogy miközben másoknak segítesz, önmagadnak is segítesz."

 

A hosszú út, melyet kitüntetettünk bejárt, felölel egy sikeres pályát, egy boldog családot, sok-sok ismerőst, röszkei családokat és kisgyermekeket, akik felé élethivatásként közvetítette a harmóniát és a szeretetet negyven esztendőn át.

 

Kedves Ibolya!

Meggyőződésem, hogy az a szellemiség, szakmaiság és emberség melyet személyes példamutatással közvetítettél felénk hosszú évtizedeken keresztül nem vesz el számunkra. Az aktív munkától elköszönsz ugyan, de számítunk rád Röszkén ezután is, hiszen Te ajánlottad, hogy szívesen és örömmel veszel részt ezután is a közösségünk életében. Szükségünk lesz Rád és éli fogunk a felajánlásoddal! A településünk lakói nevében köszönöm munkádat, szeretetedet, fáradhatatlan törekvésedet a jóra, és mindent, amit adtál az elmúlt évtizedekben, nekünk, mindannyiunknak!”

 

                                               Borbásné Márki Márta

                                              polgármester