Turó István

Röszkéért Hűséggel kitüntetett

„Az ember azt szereti, amiért fárad, és azért fárad, amit szeret” !

A Röszkéért Hűséggel kitüntetést hosszú évek elkötelezett, a falunkért, Röszkéért végzett tevékenység elismerésére alapította Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete és a díjazottunk személyét illetően nagyon helytálló az előbb elmondott örökérvényű gondolat.

Aki Röszkéért fárad, az szereti ezt a falut. Kitüntetettünk is közel húsz éve szolgálja, segíti, támogatja az itt élő, segítségre szoruló embereket, irányít egy közösséget, teszi a dolgát nap-nap után önzetlenül. Egyesületi vezetőként, egy olyan szervezet irányítójaként, akik Röszke életét vigyázzák minden nap, ahol a törvényesség és a rend minden körülmények között a legfontosabb, ahol a problémák megoldásakor mindig a közjó, a bajba jutott ember szerepel az első helyen.

Egy örökösen tevékenykedő, családi életében is példamutató, két gyermeket szeretetben felnevelő kitüntetettünk mindig szerette és támogatta a közösségünket, szívesen segít minden embertársán, aki problémával hozzá fordul vagy segítséget kér.

Az 1991-ben alakult Polgárőr Egyesület vezetőjeként 1993 óta szolgálja falunkat, két cikluson keresztül önkormányzati képviselőként is dolgozott, megyei, sőt országos kitüntetésekkel is büszkélkedhet, melyet kimagasló közösségi és karitatív munkájáért kapott. Vezetőként soha nem a hatalomvágy vezérelte, hanem a Röszkéért érzett szeretete és a falujához mindennél erősebb kötődése.

Az emberek, a röszkeiek iránt érzett hűsége, emberi hozzáállása, segítőkészsége például szolgálhat minden korosztály számára. Vezetése alatt a polgárőr egyesület megerősödött, létszámuk folyamatosan bővül és az utóbbi évek egyik célja, a fiatalítás is látható a szervezeten.

Kitüntetettünk soha nem élt vissza a közösség és az emberek bizalmával, így lehet, hogy településünk legapróbb titkait, az emberek legbensőbb problémáit is ismeri és azokat mindig a lehető legnagyobb diszkrécióval és toleranciával kezeli. Barátságos, közvetlen személyisége, elkötelezettsége példaértékű közösségünk előtt.

Röszkéért Hűséggel kitüntetésben részesül 2011. évben Turó István úr, melyhez ezúton gratulálunk a röszkeiek közössége nevében.