Dani András

Röszke Község Díszpolgára

A Röszkei Falunapok legfelemelőbb eseménye kitüntetéseink átadása. Röszke Község Díszpolgára kitüntetést településünk lakóinak javaslatára olyan embernek adományozhatja a képviselő-testület, aki felé e gesztussal szeretnénk az itt élők köszönetét tolmácsolni és Röszke település háláját kifejezni.

2011. évben egy olyan köztiszteletben álló, az emberek elismerését és szeretetét, megbecsülését és bizalmát bíró embernek szeretnénk megköszönni áldozatos munkáját, aki húsz éven keresztül képviselőként szolgálta a röszkeieket, szívvel-lélekkel dolgozott a falunkért,  Röszke felemelkedéséért, az itt élőkért.

Nagyon fiatalon, a Vedres István Építőipari Szakközépiskola elvégzése után munkába állt, a mestervizsgája és az építész-tervezői végzettség megszerzése után kőműves iparosként és vállalkozóként közel 500 épület tervezési és kivitelezési munkáit végezte el, segítve a röszkeieket az építkezések ügyes-bajos dolgaiban való eligazodásban és a különböző építési kedvezmények megszerzésében. Mindig törekedett a minőségi és becsületes munkára, melyet nem csak szakmájában, hanem húsz éves, 1990-től 2010-ig tartó önkormányzati képviselői munkájában is a legfontosabbnak tartott. Szókimondó, véleményét nyíltan vállaló, az igaz értékeket támogató és segítő, a falunk boldogulásáért szívesen és nagy lelkesedéssel munkálkodó képviselőként dolgozott húsz kerek esztendőn át.

Az összetartó, szeretetteljes családban két sikeres gyermek viszi tovább azokat az emberi és szakmai értékeket, melyre méltán lehet büszke édesapjuk.  

Életében számos, a tevékenységével összefüggő kitüntetést, elismerést kapott, melynek mindegyike kiemeli emberi és szakmai értékeit.

1977-ben „Érdemes társadalmi munkás” jelvény és oklevél

1978-ban „Kiváló iparos és jó minőségért” a Csongrád Megyei KIOSZ vezetősége és a Megyei Ipari-és Kereskedelmi Osztály közös kitüntetése

1987-ben „Kiváló Szervezeti Munkáért” bronz fokozat jelvény és oklevél

1993-ban „25 Éves Kisipari Vállalkozói Munkáért” ezüstgyűrű

1994-ben „Ezüstkoszorús Mesterkitüntetés”

2000-ben „Ipartestület elnökségében végzett önzetlen munkájáért” díszoklevél és szintén

2000-ben „Aranykoszorús Mesterkitüntetés” oklevél és jelvény Országos KIOSZ vezetősége

2002-ben a „Szegedi Ipartestület szervezeti munkájáért” oklevél

2008-ban „40 éves Kisipari és Vállalkozói munkájáért” Aranygyűrűvel kitüntetve

2010-ben „20 éves Képviselő-testületi munkájáért” oklevél

Röszkén kevés olyan közösségi épület vagy intézmény található, amely nem az ő keze munkáját dicséri.

Jelentősebb intézményi beruházásokban, önkormányzati és települési épületek felújításában felelős műszaki vezetőként vett részt:

  • Százholdas Pagony Óvoda- és Bölcsőde
  • Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár
  • Benkóczy Béla Sporttelepen található Jövőház
  • Apor Vilmos Közösségi Ház (Szeged, Tátra tér)
  • Plébániához tartozó hittanterem, jelenleg Kartal Ház

 

Feladatait küldetésnek tekintette, melyet igyekezett mindig a legjobb tudása szerint a röszkeiek közösségének javára fordítani. Élete, munkája sokakat megtanított arra, hogy minden nehézség ellenére érdemes dolgozni, küzdeni, hogy az élet sokszor nem kényelmes, de egyedülállóan szép, és ha egymás hasznára vagyunk mindannyian élvezni tudjuk!

Őszinte tisztelettel szólítom most a színpadra a településünkért húsz évig képviselőként dolgozó Dani András urat, aki 2011. évben Röszke Község Díszpolgára kitüntetést veheti át.

Gratulálunk!