Millenniumi Emlékérem elismerésben részesült

Ábrahám Antalné - a Röszkei Karitász aktivistája

Balogh László - országgyűlési képviselő

Dr. Bakacsi Géza - nyugalmazott általános iskola igazgató

Bende Sándorné - a Röszkei Karitász aktivistája

Búder László - nyugalmazott határőr tiszt

Dunai Károlyné - nyugdíjas köztisztviselő

Fülöp Imre - közalkalmazott

Fülöp Pál - a Röszkei Szennyvíztársulás elnöke

Horváth Józsefné - köztisztviselő

Jakus István - az önkéntes tűzoltó egyesület nyugalmazott parancsnoka

Dr. Juhász Antal - a szegedi JATE néprajz tanszék vezetője

Király Sándorné - nyugdíjas tanítónő

Kozmáné Vastagh Judit - tanítónő

Kartal József - plébános

Kószó József - nyugalmazott földügyi előadó

Makra Lajosné - a Napköziotthonos Óvoda vezetője

Márki István - műszerészmester, a kisiparosok megyei szervezetének alelnöke

Molnár Albertné - banktisztviselő

Nagy Ernő - falugazdász

Ördögh Kálmán - az önkéntes tűzoltó egyesület nyugalmazott elnöke

Sövényházi Sándor - a Röszkei Karitász aktivistája

Vastag József - nyugalmazott tanár

Szekeres Imre - közalkalmazott

Dr. Vereczkey Gyula - háziorvos

Vidács Károlyné - a Röszkei Karitász aktivistája