Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola

 

 

Az igazgató neve: Szécsényi Marianna

Elérhetősége: igazgato@roszkesuli.hu

Az intézmény weboldala: www.roszkesuli.hu

Telefon: +36 62 573 750

  

ISKOLA KÉPGALÉRIA

 

  

A Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola Röszkén, a Fő utca 95. szám alatt helyezkedik el. A nevét 2014. szeptember 1-től viseli. Az iskola típusát tekintve általános iskola, speciális oktatás nem folyik benne. Magas óraszámmal tanítjuk a matematikát, a magyar nyelv és irodalmat valamint az idegen nyelvet.

Intézményünk legfőbb céljának tekinti olyan fiatalok felnevelését, akik szabadon tudnak dönteni helyes és helytelen, igényes és igénytelen között. Becsülik önmaguk és mások értékeit, s belátják, hogy vágyaikat csak szorgalommal és akaraterővel valósíthatják meg. Önismeretük és tárgyi tudásuk pedig elegendő hátteret biztosít ahhoz, hogy képesek legyenek továbbtanulási lehetőségeik közül a számukra leginkább megfelelőt kiválasztani. Az iskola pedagógiai programja és helyi tanterve felépítése szempontjából követelményközpontú, pedagógiai koncepciója szerint tanulóközpontú. Fontosnak érezzük, hogy tanulóinknak igényükké váljon a minél alaposabb és sokrétűbb tudás, melyet sok tanulással lehet megszerezni. A szeretet, egymás megbecsülése központi helyet kap, hiszen a szeretettel nevelt gyermek biztonságban érzi magát, nyitottabb a világra, a másik emberre: a megpróbáltatásokat jobban viseli, érzelmileg kiegyensúlyozottabb.

A tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy elérjék teljesítőképességük maximumát és mindenkinek egyenlő esélyt adunk arra, hogy képességeinek megfelelő oktatásban részesüljön, a modern világban fontos tulajdonságokkal rendelkezve egészséges, képzett, önmagában és céljaiban biztos, energikus, a közösséget vállalni tudó felnőtté váljon. Fontosnak tarjuk, hogy tanulóink személyiségébe épüljön be a környezet és embertársai iránti felelősségtudat, egész életük folyamán természetes igényük legyen az ismeretszerzés, az önképzés, és hogy céljaik elérése érdekében legyenek képesek áldozatvállalásra, a jövő érdekében és azt szem előtt tartva képesek legyenek megfelelő mérlegeléssel egyéni érdekeiket a közösség érdekeivel összhangba állítani.

Az iskola szakos ellátottsága 100 %-os. Tantestületünk 20 fő megfelelő szakmai végzettségű pedagógussal látja el a feladatokat. Minden pedagógus felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A nevelő-oktató munkát 1 fő iskolatitkár, 1 fő pedagógiai asszisztens és egy fél állásban alkalmazott rendszergazda segíti. A sajátos nevelésű tanulóink fejlesztését, gondozását saját gyógypedagógusunk végzi. A BTM-N-es tanulóink gondozását külsős fejlesztő pedagógus végzi. Intézményünkben logopédiai fejlesztés, gyógytestnevelés is megvalósul. Iskolai-óvodai szociális munkatárs valamint iskolapszichológus is segíti munkánkat. A technikai dolgozók száma 5 fő.

A sajátos nevelési igényű tanulóinkat, illetve a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulóinkat integráltan neveljük a többi gyermekkel együtt. Az intézmény kiemelt figyelmet szentel a tanulók különleges gondozáshoz való jogának érvényesítésére. Iskolai nagyrendezvényeink is tartalomban gazdagok, közösségformáló hatásúak és mintaértékűek.

Két munkaközösség alakult intézményünkben: alsós és felsős munkaközösség, melyek feladatait a munkaközösség vezetők koordinálják. A munkaközösség vezető felelős a szakmai munka szervezéséért, összehangolásáért, irányításáért.

A nevelőtestület tagjaival együtt valósítjuk meg az iskola pedagógiai céljait oktató és nevelő munkánkkal. Ennek érdekében törekszünk a jó munkahelyi légkör kialakítására, a kollegialitás szellemében megvalósuló együttműködésre és érintkezésre.

A Komplex Alapprogram az 1−4. és 5-8. évfolyamon bevezetésre került a 2021/2022-es tanévtől az intézmény lehetőségeihez és adottságaihoz igazodva, bővülő és felmenő rendszerben. Célja a lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazása.

Felújított, akadálymentesített iskolaépületet vettünk át 2010. augusztus 6-án. Ez a beruházás az Új Magyarország Fejlesztési Terven belül a Dél-alföldi Operatív Program pályázati támogatásával valósult meg. Minden teremben internet végpont lett kiépítve, alkalmasak az infokommunikációs technikai eszközök oktatási-nevelési céljainak felhasználására. A tantermek barátságosak, jól dekoráltak. Mindenhol az igyekezet, a gondosság, gondoskodás látszik. A bútorzat, a padok, a szekrények jó állapotban vannak, némely tantermekben újak lettek vásárolva. A praktikusság, a célnak alárendeltség észlelhető. A szaktantermeink korszerű bútorzattal és eszközökkel vannak felszerelve.

A XXI. századi iskola, amelyben dolgozunk, maximálisan kielégíti igényeinket. Az oktatást öt interaktív tábla, egy darab interaktív panel és több LED televízió segíti, színesíti a pedagógusok és a tanulók nagy megelégedésére.

Az iskola sportcsarnoka megfelelő, az udvar kielégíti a tanulók szünetekben szükséges rekreációs igényeit. Röszke Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert a Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítésére a KEOP-2015-5.7.0 pályázati konstrukció keretein belül. A pályázat során a Tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, homlokzati és tetőszigetelése valósult meg 2015 novemberében.

A napelemes rendszerünk, mint megújuló energiaforrás, Röszke Község Önkormányzata pályázata révén került kialakításra.

Az iskola kapcsolatai igen szerteágazóak. De összefoglalóan elmondható, hogy minden partner megelégedésére működik az intézmény. Természetesen mi is nagyon hálásak vagyunk a partnerek nyújtotta szolgáltatásokért.

A jövőben is biztosítani kívánjuk a minőséget, az értékközpontúságot, a rendet, az eredményességet és a gyermekközpontúságot.

 

 

 

 

 

Minden jog fenntartva © 2024 Röszke Község