Szociális Szolgáltató Központ


Cím: 6758 Röszke Rákóczi u. 22.

E-mail: csalad@roszkenet.hu
Telefon: 62/573-820
Fax: 62/573-821

 

Tanygondnokok:

Kovácsné Kacz Erika: 20/360-5418

Fodor Zsolt: 30/621-63-46

 

 

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Deszk, Kübekháza, Röszke, Tiszasziget és Újszentiván községek szociális szolgáltatásait fogja össze és létrehozta 2007. január 1-jével a Szociális Szolgáltató Központot, amelynek működése kiterjed az öt település közigazgatási területén élő gyermek- és felnőtt korú lakosság szociális ellátására.

 

A Szociális Szolgáltató Központ keretein belül a következő szakfeladatok működnek:

 

Védőnői Szolgálat (csak Röszke községben): Röszkén jelenleg két főállású, felsőfokú végzettségű munkatárs látja el a védőnői feladatokat, gondozási tevékenységüket azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 0-16 éves korú gyermek él.

 

Gyermekjóléti Szolgálat: a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat két főállású, felsőfokú végzettségű munkatárs látja el. A szolgáltatás célja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése illetve a családból kikerült gyermek visszahelyezése.

A családgondozók nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, a játszóházak, húsvéti és a karácsonyi alkotóházak, május elsejei és a kihívás napi programok szervezése is ezt a célt szolgálják. Hagyománnyá vált, hogy évente egyhetes nyári foglalkozást szerveznek, főképp szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek számára. Egész évben folyamatos a használt ruhák, cipők gyűjtése. A Nagycsaládosok Karácsonya, illetve az Idősek Napi Ünnepség megszervezésében évek óta részt vesznek.

 

Családsegítő Szolgálat: a családsegítést Röszkén 1 fő főállású, felsőfokú végzettségű munkatárs látja el. Feladatai közé tartozik a szociális információs szolgáltatás, veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetése, tanácsadás, szociális munka végzése egyénekkel és családokkal, valamint a munkanélküliekkel való rendszeres kapcsolattartás.

 

Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés: 4 fő főállású, szakképzett gondozó lát el. Az étkeztetés keretében a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak. A házi segítségnyújtás keretében azokról a személyekről gondoskodunk, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Röszke község területén 2 fő látja el a feladatokat. Ezen ellátási forma célja a kül- és belterületén élő idős, rászorult emberek otthonának bekapcsolása a rádiófrekvenciás adókészülékkel rendelkező hálózatba. Röszkén összesen 40 db jelzőkészülék van elhelyezve.

 

Tanyagondnoki szolgálat (csak Röszke községben): feladatait két fő látja el főállásban. Feladataik közé tartozik a háziorvoshoz illetve szakellátásra való szállítás, gyógyszer felíratása és kiváltása, ebédszállítás, hivatalos ügyek intézése is. Ezen felül feladatuk még ivóvíz kiszállítás, gyermekek iskolába, óvodába szállítása, kerti munkák, karbantartás, védőnő kiszállítása, logopédus szállítása, fürdőbe fizikoterápiára, családhoz, rokonokhoz, színházba, misére való szállítása.

2004-ben az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól pályázat útján nyert autót használják a munkavégzésük során.