Civil szervezetek
Beretzk Péter Természetvédelmi és Kulturális Hagyományőrző Klub

 

Az egyesület célja a természet közeli élővilág, a környezet, közösségi kulturális hagyományok, nemzeti értékek és kulturális értékek védelme, kutatása és bemutatása. A természeti és környezeti és kulturális értékeket és hagyományokat tisztelõ, õrzõ , fenntartó és megújító életmód, tudás, technológiai tevékenységek támogatása és terjesztése. Célja a területen dolgozó szakemberek, gazdák, kutatók és tanárok munkájának segítése az érdeklõdõ polgárok és közösségek számára a természeti, környezeti és kulturális értékekhez kapcsolódó tudás anyag hozzáférhetové tétele.

 

Az egyesület elnöke: Molnár Anita

Adószám: 18462391-1-06

Székhely: 6758 Röszke, II. körzet 50/B

E-mail: beretzk.peter@gmail.com

Web: http://www.termeszetvedo.roszkenet.hu

 

Röszke "Füvészkertje" - Gyógyító növények közvetlen környezetünkben

 

 


 

 

Röszke Község Egészségvédő Egyesülete

 

A szervezet céljai között szerepel az egészséges életmód fejlesztése, az egészséges táplálkozási szokások elsajátítása; a lelki egészség megőrzésének elősegítése; a természet védelme, a környezeti ártalmak csökkentése; programok, tanfolyamok szervezés, tanácsadás az egészségvédelemmel kapcsolatban. Az egyesület legfőbb eredményei az egészségvédelmi hetek elindítása és évenkénti megrendezése Röszke községben, életmód klub létrehozása, tankonyha program működtetése, egészségterv, cselekvési program valamint problématérkép elkészítése.

 

Az egyesület elnöke: Makra Lajosné

Adószám: 18463299-1-06

Székhely: 6758 Röszke, Fő u. 77.

Telefon: 70/313 99 21

E-mail: makrajoli@gmail.com

 

 


 

 

Röszkei Kaláka Hagyományőrző és Teleház Közhasznú Egyesület

 

A Röszkei Kaláka Egyesület főtevékenysége a teleház működtetése. Emellett feladata a kulturális örökség megóvása, a helyi hagyományok ápolása; településfejlesztés; ifjúsági szervezetek fejlesztése, ifjúsági közösségi tér létrehozása. A teleház egész évben teret biztosít a falugazdász, egy ügyvéd és egy könyvelő ügyfélszolgálatának, valamint befogadó szervezete a Röszkei Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatnak.

 

Az egyesület elnöke: Molnárné Vér Ágnes

Adószám: 18463323-1-06

Székhely: 6758 Röszke, Fő u. 87.

Tel./Fax: +36 62 573 870

                 +36 70 337 5484

Nyitvatartás: Hétfőtől-Péntekig: 8-16 óráig

E-mail: telehaz@roszkenet.hu

Web: www.roszkeitelehaz.hu

 


 

 

  

Röszkei Polgárőr Egyesület

 

Településünkön a közbiztonság fenntartásáról a helyi rendőrőrs munkatársai, a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség és velük szorosan együttműködve a Röszkei Polgárőr Egyesület 24 fős önkéntes állománnyal gondoskodik. Az egyesület biztosítja az iskola és óvoda környékén a balesetmentes közlekedést, a tanyagondnoki szolgálattal együttműködve a segélyhívások kapcsán a helyszínre vonulásban részt vesz. Feladatai továbbá az illegális szemétlerakás, környezetszennyezés, természetkárosítás megakadályozása; a pénzintézetek elleni támadás megelőzése, postások útvonalának figyelése a nyugdíjfizetés napjaiban; az ifjúság által tömegesen látogatott helyek ellenőrzése; figyelőszolgálat megszervezése a gépjárműlopások, feltörések, valamink a lakásbetörések megelőzése érdekében.

 

Az egyesület elnöke: Turó István

Adószám: 19082428-1-06

Székhely: Védelmi Központ (6758 Röszke, József Attila u. 20.)

Telefon: 06-30/621-6248

E-mail: turoistvan@freemail.hu

 


 

 

Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület

 

Az egyesület a gyálai Holt-Tisza horgászatáért és természetvédelméért tenniakaró, jószándékú röszkei és a környező települések lakóinak kezdeményezésére jött létre. Fő cékitűzéseink közé tartozik a halászati jog gyakorlójával való szoros együttműködés keretében a tag horgászok érdekeinek a képviselete, kedvező horgászati lehetőségek biztosítása, valamint olyan környezeti és természeti viszonyok kialakítása, amely megőrzi a holtág természeti adottságait

 

Az egyesület elnöke: Magyari László

Adószám: 18475960-1-06

Székhely: Védelmi Központ (6758 Röszke, József Attila u. 20.)

Telefon: 70/313-99-20

E-mail: horgaszegyesulet@roszkenet.hu

Weboldal: http://www.horgaszegyesulet.roszkenet.hu

  

 


 

Röszkei Sportkör

 

A Röszkei Sportkör célja a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása.

A sportkör keretein belül öt szakosztály működik: kézilabda, kick-boksz, labdarúgó, lövész, sakk szakosztályok.

 

Az egyesület elnöke: Horváth Béla

Adószám: 19082325-1-06

Székhely: 6758 Röszke, Fő u. 84.

Telefon 06 70/313 99 12

E-mail: horvathbela@roszkenet.hu

Weboldal: SPORT oldal

 

 


   

Fehér Akác Nyugdíjas Klub

 

Vezető: Fodor Lászlóné

Találkozó minden héten hétfőn a kora délutáni órákban a művelődési házban.

Telefon: +36 62 573 780

 

 


 

 

 

 

Röszkei Földtulajdonosok Vadásztársasága

 

 

A vadászterület elhelyezkedése, részletes határleírása: A vadászterület határa É-ÉNY-on az E5 főközlekedési út az országhatártól Szeged Megyei Jogú Város belterületéig. K-DK-i határa a Tisza-folyó sodorvonala, amely a kb. 164,25 km-től egyben az országhatár is. DNY-i határa mindenütt az országhatár röszkei határátkelőtől az élő Tisza sodorvonaláig.

A „Röszkei Földtulajdonosok Vadásztársasága” 1996. március 1-én alakult 18 fős létszámmal. Legtöbben röszkeiek, szegediek és Mihálytelek is képviseltette magát 1 fővel.

Bruttó területe 5736,1284 ha. Ebből vadászható nettó terület 3920,73 ha.

A társaság haszonbérlőként gyakorolja a részletesen körülírt vadászterületen a vadászati jogot.

A 2019-es esztendőben taglétszámunk 31 főre változott, akik elhivatottságot éreznek a természet és a vadgazdálkodás iránt.

A tagok döntő többsége földtulajdonnal rendelkezik a vadásztársaság területén. Ennek érdekében évente a nem vadászó földtulajdonosokkal megtartjuk az évadzáró földtulajdonosi megbeszélést.

A társaságunk átlagéletkora a 60 évet meghaladja. Ezért társaságunk fő célkitűzése, hogy a fiatalok bevonjuk a társaságunk életébe. Programot szervezünk a helyi általános iskolásoknak, hogy megismerkedjenek a helyi értékekkel és a vadállománnyal.

Véleményünk szerint a fiatalság körében, tevékenységünk megismerésével, látókörük szélesedik és elfogadják a vadgazdálkodás értékeit.

 

Vezető: Mezősi Rudolf

Székhely: 6758 Röszke, Rendelő utca 12.

Telefon: +36 30 278 5305

E-mail: mezosir@freemail.hu