Digitális Írástudás Képzési Program - 2008. július


Településünk is bekapcsolódott
az informatikai szertor civil szervezetei által jegyzett az
EQUAL A-016 uniós projekt munkáiba

 

A Magyar Információs Társadalom Stratégia alapvetően az életminőség növelését tűzte ki célul. A stratégiában (és a mindennapokban) bekövetkező változások azonban gyakorlatilag elérhetetlenek az információforrások felhasználása és értelmezése, illetve a szolgáltatások kihasználása nélkül.

A hátrányos helyzetű embereknek az információs társadalomba történő bevonását támogató „Befogadást az Információs Társadalomba” tanulmány megállapitja, hogy a hazai 14 éven felüli munkaképes lakosság nagy százalékban nem használ számitógépet és Internetet, ezáltal komoly hátrányok érik személyes ügyintézései során, valamint a pályázható munkahelyek tekintetében is komoly hátrányba kerül. 2010 év végére európai uniós elvárás, hogy Magyarország is megfelezze a digitális szakadékot, ami jelenleg a magyar felnőtt lakosság esetében közel 2 millió ember képzését jelenti.

A digitális írástudás fogalmához szorosan kapcsolódik a hálózati, az internetes, a multimédiás tartalmak mindennapi használata, valamint a készség az újabb és újabb szolgáltatások önálló alkalmazására. Ezen tartalmak elsajátitásához nyújt segitséget az IT-mentor, aki elméleti és gyakorlati képzés keretében, meghatározott tematika mentén, a fentebb felsorolt körnek tart képzéseket.

 

Az IT mentor feladatai:

    • a digitális írástudás képzésbe bevonandók toborzása, kiválasztása;
    • a digitális írástudás képzéshez szükséges infrastruktúra kiválasztása, a képzés szolgáltató nevében szerződés kötése;
    • a szintfelmérés, mentorálás, vizsgáztatás lebonyolítása és e tevékenységek dokumentálása.

A napokban végzett országosan az első 43 fő IT-mentor, aki OKJ-s végzettséggel bir ezen a területen, köztük a Röszkei Teleház munkatársa is.

 

Röszkén a Polgármesteri Hivatal Konferencia és Képzési Központjában került sor a kiválasztott 15 fő ingyenes képzésére, melynek keretében számitógép- és Internet használat, elektronikus levelezés, valamint alapszinten e-ügyintézés témában kaptak új ismereteket a résztvevők. A lelkes tanulásnak meg is lett az eredménye, az internetes vizsgát mindenki jól teljesitette.