Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Megalakulástól napjainkig

Az ACS megalakulása, a lezajlott legfontosabb események

Az Akciócsoport  megalakulása:

 2005. február 14-én a Leader+ Akciócsoport megtartotta alakuló ülését. Ezen időpontban már felállt az a törzstaglista, amely a későbbiek során aktív részvétellel és munkával segített a még nem hivatalos gesztor munkáját.

 

2005. július 14-én  Domaszéken a  konkrét teendők és célok meghatározása lett az ACS feladata. A napirendi pontok voltak:

  1. A Leader + kistérség nevének meghatározása
  2. A térség vezető szervezetének megválasztása
  3. A gesztor szervezet megválasztása
  4. a Helyi Bíráló és Monitoring Bizottság megválasztása
  5. A pályázat benyújtásával kapcsolatos további teendők

 Ezen ülésre a tagok már konkrét fejlesztési elképzeléseket hoztak magukkal, illetve ígéretet tettek a javaslataik pontos megfogalmazására.

 

2005. július 26-án Szatymazon már a konkrét megfogalmazott intézkedések jóváhagyása történt az 1. fordulóra beadandó pályázat alapján. Az első fordulóra beadandó pályázat határideje augusztus 1. volt, így a hatékony munkához szükség volt az ACS tagok minden javaslatára és együttműködő munkájára.

 

Az első forduló eredményesnek bizonyult, akciócsoportunkat és az akciótervünket a bíráló bizottság érdemesnek találta és a második fordulóra jelölte akciócsoportunkat.

 

A második forduló első akciócsoport-ülése 2005. november 29-én zajlott Röszkén.

Az ülés napirendi pontjai voltak:

  1. A  Vezető Szervezet vezetője kérést nyújtott be a tagokhoz, hogy december 5-ig minden tag újból nyújtsa be a pontosított fejlesztési elképzeléseit.
  2. Az egyes tag-önkormányzat részéről pontos adatszolgáltatás szükséges, ennek menete értékelése

2005. december 8-án az ACS munkaértekezletet tartott, amelyen a meghívottak a Helyi Vidékfejlesztési Terv kidolgozását  és megvitatását tervezték.

 

2005. december 20-án a munkacsoport a vidékfejlesztési pénzügyi tervét és a gesztor pénzügyi tervét fogadta el.

 

2006. január 31-én  a térség országgyűlési képviselői, Balogh László és Nógrádi Zoltán rendhagyó képviselői fóruma a röszkei művelődési házban.

E fórumon az aktuális terület és vidékfejlesztési célok megtárgyalása mellett a Leader+ program is kiemelt szerepet kapott. Ismertetésre kerültek azok a fejlesztési tervek, amelyek megvalósításának érdekében a Déli Napfény akciócsoport megalakult. A fórumon részt vett az akciócsoport vezető szervezetének képviselője és a gesztorszervezet vezetője is. Kiemelt hangsúlyt kapott a fórumon partnerség megerősítése a civil szervezetek, a helyi vállalkozók és az intézmények között, amelynek a gyakorlatban történő alkalmazása a sikeres végrehajtás lényeges kritériuma. A vidéki térség, az akciócsoportban részt vevő minden település közös érdeke, hogy a vidékfejlesztési tervekben meghatározott integrált, területalapú fejlesztési stratégiáink megvalósulhassanak.

 

2006. február 08-án Röszke Községben ezen a napon került megrendezésre a közmeghallgatás. A közmeghallgatáson ismertetésre kerültek az akciócsoport tagjainak összehangolt vidékfejlesztési tervei, az eddig végzett tevékenységek – részvétel a pályázati fordulókban, összehangolt vidékfejlesztési tervek elkészítése, a helyi vállalkozói és civil szféra bevonásával - és a megvalósítás kapcsán felmerülő gyakorlati feladatok is. A gesztorszervezet vezetője részletesen ismertette a program fő elemeit és azt, hogy milyen fejlesztések valósulhatnak meg településünkön és a kistérségben. Magyari László polgármester, a vezető szervezet képviseletében elmondta, hogy milyen kiemelt jelentőséggel bír ez a program, hiszen összehangolt terveket, fejlesztési elképzeléseket valósíthatunk meg általa a civil, vállalkozói réteg és az intézmények bevonásával.

 

2006. március 13.  Leader + Program eredményhirdetése a Parlamentben. Az Akciócsoportunk 8 tagja részt vett ezen a fogadással egybekötött konzultáción, ahol egyrészt más akciócsoportok programjával és vidékfejlesztési terveivel, másrészt 

 

2006. április hónap : Országos Leader + Kiállítás  Budapest, ahol Akciócsoportunk 8 fővel képviseltette magát. Itt a helyi termékek bemutatása

 

2006. április 4. Megyei Leader-  nap Röszkén. A megyéből nyertes 3 akciócsoport bemutatkozása a  programjainak  ismertetése lehetőséget nyújtott a gesztorszervezetek szakmai találkozójára is. A gesztorok szerepének átgondolása és a tartalmi kérdések megvitatása egyben újabb ötletek generálásra is lehetőséget nyújtott.

  

2006. április hónap  Az Akciócsoportunk kiadványának megszerkesztése és terjesztése a 7 településen nagyban hozzájárult a programunk széles körű megismertetéséhez. Gyakorta telefonos és személyes megkeresésekben volt részünk, mind az akciócsoport-tagok, mind pedig a széles közönség részéről.

 

2006. május 10.  Képzés a gesztorszervezetek számára az MVH munkatársai szervezésében. A képzés tárgya a gesztorok szakmai munkájának koordinálása és felkészülésüknek előkészítése volt. Ezen a szakmai napon olyan kérdések kerültek elő, amelyek megoldását a közös gondolkodás segíthette elő.

 

2006. május 22-től    A helyi pályázati felhívások előkészítő munkálatainak kezdete.

 

Minden jog fenntartva © 2024 Röszke Község