Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

EBÖSSZEÍRÁS

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban. Át.) 42/B. § (1)bekezdése szerint a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A korábbi ebösszeírások során már bejelentett kutyákról is kell adatszolgáltatást teljesíteni, abban az esetben is, ha az adatokban nem történt változás.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Át. 42/B. § (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a jogszabályban meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Ennek megtagadása jogkövetkezményt vonhat maga után.

 

A 2024. évi ebösszeírás céljából kérem a Röszke közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy a teljeskörűen kitöltött „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPOT" legkésőbb 2024. augusztus 16. napjáig az alábbiakban felsorolt módok valamelyikén az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek:

 

• postai úton, a Röszkei Polgármesteri Hivatal 6758 Röszke, Fő u. 84. szám alatti címére vagy

 

• gyűjtőládába:


- a Röszkei Polgármesteri Hivatal 6758 Röszke, Fő u. 84. szám főbejáratának előterében,


- a Röszkei Teleházban a 6758 Röszke, Fő u. 87. szám alatt, vagy

 
• elektronikusan az ado@roszkenet.hu címre megküldve (scannelt formában, aláírva).

Az ebösszeíró adatlapot ebenként külön-külön kell kitölteni.

 


Az ebösszeíró adatlap példányai beszerezhetők a fentiekben megjelölt helyeken, valamint az adatlap a www.roszke.hu weboldalról is letölthető.


Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2024. augusztus 16.

 


Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 150.000, -Ft.


Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.


Annak érdekében, hogy a nyilvántartás folyamatosan az aktuális információkat tartalmazza, az eb tulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat (szaporulatot, elhullást stb…) bejelenteni. Az eb tulajdonosa és tartója a bekövetkezett változás bejelentését az alábbi módokon teheti meg:


• személyesen vagy postai úton a Röszkei Polgármesteri Hivatal 6758 Röszke, Fő u. 84. címre vagy


• elektronikusan az ado@roszkenet.hu címre scannelt formában, aláírt ebösszeíró adatlap megküldésével.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (microchip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebet állatorvosával megjelöltetni.

 

 

Együttműködésüket köszönöm!

Dr. Gácser Tamás sk.

jegyző

 


Kapcsolódó dokumentumok:
Minden jog fenntartva © 2024 Röszke Község