I. Szervezeti, személyzeti adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei


Röszke Község Önkormányzata

6758 Röszke, Fő utca 84.

Postai címe: 6758 Röszke, Fő utca 84.

Telefonszáma: 62/573-030

Fax: 62/573-042

E-mail: polgarmester@roszkenet.hu

Honlap: www.roszke.hu

 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai


 


 3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)


Borbásné Márki Márta Ilona, polgármester

Telefonszáma: 62/573-032

Fax: 62/573-042

E-mail: polgarmester@roszkenet.hu

Dr. Gácser Tamás, jegyző

Telefonszáma: 62/573-033

Fax: 62/573-042

E-mail: jegyzo@roszkenet.hu


 4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend


Dr. Gácser Tamás, jegyző

Telefonszáma: 62/573-033

Fax: 62/573-042

E-mail: jegyzo@roszkenet.hu

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8.00 - 12.00
Kedd: 8.00 - 12.00
Szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: nincs
Péntek: 8.00 - 12.00


 5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége


Létszám: 7 fő

 

Tagok:

Borbásné Márki Márta Ilona, polgármester

E-mail cím: polgarmester@roszkenet.hu
Telefon: 62-573-032
Mobil: 70-3139-924
Fax: 62-573-042

 

Molnárné Vér Ágnes, alpolgármester

E-mail cím: molnarne.agi@roszkenet.hu
Mobil: 30-477-5108


Csonka Imre, képviselő

E-mail cím: info@csonkaviragkft.hu
Mobil: 70-313-9908


 

Fülöp Pál, képviselő

E-mail cím: pfulop@roszkenet.hu

Mobil: 20-970-6527 


Horváth Béla, képviselő

E-mail cím: horvathbela@roszkenet.hu
Mobil: 70-3139-912 


 

Kozma Zsófia, képviselő

E-mailcím: kozma.zsofi@roszkesuli.hu

Mobil: 70-382-93-94


 

Vlocskó Mihály, képviselő

E-mail: vlocsyapa@gmail.com

Mobil: 70-313-9905  
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai


1. Hivatalos neve: Röszkei Polgármesteri Hivatal

Székhelye: 6758 Röszke, Fő utca 84.

Postai címe: 6758 Röszke, Fő utca 84.

Telefonszáma: 62/573-030

Fax: 62/573-042

E-mail: jegyzo@roszkenet.hu

Honlap: www.roszke.hu

 

2. Hivatalos neve: Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde

Székhelye: 6758 Röszke, Fő utca 77.

Postai címe: 6758 Röszke, Fő utca 77.

Telefonszáma: 62/573-790

Fax: -

E-mail: pagony@roszkenet.hu7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke


Röszkei Kábeltévé Kft.

Székhelye: 6758 Röszke, Fő utca 84.

Postai címe: 6758 Röszke, Fő utca 84.

Telefonszáma: 06-21-2000-455

Fax: -

E-mail: kabelteve@roszkenet.hu

Tevékenységi köre: televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

Képviselőjének neve: Ördög Tibor

Röszke Község Önkormányzatának részesedése: 24%

 


Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.

Székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.

Postai címe: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.

Telefonszáma: 62/551-600

Fax: 62/551-608

E-mail: info@kisterseg-szegedi.hu

Tevékenységi köre: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Képviselőjének neve: Dr. Csúcs Áron

Röszke Község Önkormányzatának részesedése: 8,33%

 


Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.

Székhelye: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.

Postai címe: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.

Telefonszáma: 62/777-111

Fax: 62/777-112

E-mail: ttkft@telepulestisztasag.hu

Tevékenységi köre: nem veszélyes hulladék gyűjtése

Képviselőjének neve: Dr. Koltainé Farkas Gabriella

Röszke Község Önkormányzatának részesedése: 0,22%

 


Móra Tourist Nonprofit Kft.

Székhelye: 6782 Mórahalom, Tömörkény u. 3.

Postai címe: 6782 Mórahalom, Tömörkény u. 3.

Telefonszáma: 62/660-710

Fax: 62/660-710

E-mail: tdm@morahalom.hu

Tevékenységi köre: Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

Képviselőjének neve: Stampf Mariann

Röszke Község Önkormányzatának részesedése: 0,66%

 


Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

Székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

Postai címe: 5600 Békéscsaba, Pf:96.

Telefonszáma: 66/523-200

Fax: 66/528-850

E-mail: info@alfoldviz.hu

Tevékenységi köre: víztermelés, -kezelés, -ellátás

Képviselőjének neve: Nagy László

Röszke Község Önkormányzatának részesedése: 0,00367%

 


Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Székhelye: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.

Postai címe: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.

Telefonszáma: 62/777-177

Fax: 62/777-178

E-mail: hulladek@szegedihulladek.hu

Tevékenységi köre: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Képviselőjének neve: Dr. Koltainé Farkas Gabriella

Röszke Község Önkormányzatának részesedése: 0,098 %

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai


----------------


9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye


1. Hivatalos neve: Röszkei Polgármesteri Hivatal

Székhelye: 6758 Röszke, Fő utca 84.

Alapító okirat: 14/2014. (II.05.) Kt. határozat

Vezető: Dr. Gácser Tamás

Honlap: www.roszke.hu

 

2. Hivatalos neve: Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde

Székhelye: 6758 Röszke, Fő utca 77.

Alapító okirat: 148/2015. (XII. 23.) önkormányzati határozat

Vezető: Szekeresné Makra Katinka

Működési engedély: Csongrád Megyei Kormányhivatal CS/C01/00163-4/2020.


10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve


Neve: Falusi Suttogó

Szerkesztőség és kiadó neve: Röszke Község Képviselő-testülete

Szerkesztőség és kiadó címe: 6758 Röszke, Fő utca 84.

 

Főszerkesztő neve: Borbásné Márki Márta Ilona


11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai


Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Székhelye: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Postai címe: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Telefonszáma: 62/562-663

Fax: 62/562-601

E-mail: vezeto@csongrad.gov.hu

Honlap: www.csmkh.hu