"Röszkebelterületi vízrendezés I. ütem kivitelezése átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében" - Kbt. 115.§ szerinti közbeszerzési eljárás