Helyi hírek

Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatásának juttatási formáját érintő változásról és a kifizetés időpontjáról


Tisztelt Lakosság!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 3. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése.


Röszke Község Helyi Választási Iroda Vezetőjétől

Ajánlások számának megállapítása


A társállatok világnapja minden évben június 20-án van. Az állatok védelme érdekében jogszabályok is rögzítik az állattartás követelményeit, melyek közül az alábbiakra szeretnénk a figyelmet felhívni.Tisztelt Lakosság!


A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 51. § (3) bekezdése szerint a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot. Az említett tájékoztatót az érdeklődők a "Részletekre" kattintva olvashatják.


Borbásné Márki Márta
polgármester