Tájékoztató egyszerűsített honosítási eljárásról

Az eljárással kapcsolatos részletes tudnivalók megtalálhatók a www.allampolgarsag.gov.hu internet címen. Ezen túlmenően  a következőkre szeretném felhívni az érintettek figyelmét.


Fent említett honlapról tölthetők le a kérelmek benyújtásához szükséges nyomtatványok, adatlapok:

 • honosítási-visszahonosítási kérelem
 • névmódosítás iránti kérelem (ez nem kötelező, csak ha szükséges)
 • külföldi születés és házasságkötés hazai anyakönyv-vezéséhez szükséges adatlapok (elváltaknál is kell !), ez utóbbihoz megtalálható egy kitöltési útmutató is.

A kérelmezőnek ezen nyomtatványokat előzetesen le kell tölteni a honlapról, nyomtatott nagy betűvel ki kell töltenie, valamint be kell szereznie az összes, honlapon felsorolt kötelezően csatolandó mellékletet. Mindezek birtokában lehetséges csak benyújtani a kérelmet.  

Szükséges még a személyazonosság és állampolgárság igazolása érvényes okmánnyal pl.: útlevéllel.

A helyszínen az előre kitöltött nyomtatványok ellenőrzése, átvétele és rögzítése történik.

 

A honosítási kérelmek beadhatók:

 • külföldön a magyar konzulátuson
 • Magyarországon bármelyik anyakönyvvezetőnél

 • Magyarországon bármelyik Regionális Bevándorlási Hivatalnál

 

Külön felhívom a figyelmet az alábbiakra:

 

 • a kérelmek beadása  előre egyeztetett időpontban lehetséges
 • csak személyes megjelenéssel és egyénileg nyújtható be az egyszerűsített honosítási kérelem (csak az anyakönyvvezető jelenlétében írhat alá az ügyfél, a magyar nyelvtudást ellenőrizni kell …stb.)
 • 14. évet betöltött gyermeknek is személyesen jelen kell lenni
 • amennyiben valamely kötelező mellékletet nem csatolja kérelméhez, úgy azt az ügyfélnek kell pótlólag hiánypótlásként megküldeni az elbíráló hatóságnak, mely körülmény meghosszabbítja az eljárást.
További információ és időpontfoglalás a +36/62/573-047-es telefonszámon kérhető.

 

 

                                                                        Dr. Szűcsné Horváth Edit

                                                                              anyakönyvvezető

 

 

Egyszerűsített honosítási kérelemhez csatolandó mellékletek

 

 1. Nagykorú kérelmező magyar nyelven, saját kézzel írt, nem szakmai önéletrajza
 2. 1-1 db igazolványkép (ha van magyar lakcímkártya: 2db fotó kell személyenként)
 3. eredeti születési anyakönyvi kivonat- két nyelvű vagy hiteles magyar fordításban
 4. családi állapotot igazoló okirat két nyelvű vagy hiteles magyar fordításban ( házassági anyakönyvi kivonat- elváltnál is , jogerős bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
 5. a kérelmező, illetve felmenőjének egykori magyar állampolgárságát igazoló okirat + leszármazási lánc végigvezetése anyakönyvi okiratokkal, hiteles fordítással
 6. a gyermek másik szülőjének hozzájáruló nyilatkozata a honosításhoz és helyben történő  aláírása  
 7. állampolgárság, személyazonosság igazolása érvényes okmánnyal

Ügyfélfogadás: H,K,P: 8-12

                            SZ: 8-12 és  13-15,30

                            CS: -.

 

Előzetes időpont egyeztetés :

a +36/62/573-047 –es telefonszámon, Dr. Szűcsné Horváth Edit anyakönyvvezetővel


Fontos:  

 • csak személyes megjelenéssel és egyénileg intézhető előzetes időpontegyeztetés után                        
 • a honosítási kérelem nyomtatványt ügyintéző előtt, helyben kell aláírni
 • a nyomtatványokat nyomtatott nagy betűkkel és a külföldi okiratokban szereplő adatokkal kell kitölteni