Javítóvizsga időpontja

2017. augusztus 23. (szerda) 8 óra
Gyülekező a főépület földszinti folyosóján 7:45-től

Tankönyvosztás

Helyszíne: főépület I. emelet

2017. augusztus 29. (kedd)

9:00 – 14:00 óráig

2017. augusztus 30. (szerda)

14:00 – 18:00 óráig
Minden évfolyamon ingyenes tankönyvellátás biztosított!

Tanévnyitó ünnepély

2017. augusztus 31. (csütörtök) 17:00 óra

Helyszín: az iskola Sportcsarnoka

Első tanítási nap: 2017. szeptember 1. (péntek)

Gyülekezés az iskolaudvarban 7:30 - ig

 

Takarítási szünet a benti óvodában: 2017. 08. 21 – 31-ig, ekkor a Manótanyán fogadjuk a gyermekeket.

A bölcsőde zárva tart: 2017. 08. 28 – 31-ig.

Nevelés nélküli nap az óvodában: 2017. 08. 31. Ezen a napon, 16 órakor búcsúzunk el iskolába induló gyermekeinktől, a röszkei iskolában tanuló gyermekek a tanító nénikkel átballagnak az iskolai évnyitóra.

Első nevelési, gondozási nap intézményünkben: 2017. 09. 01.

Szülői nyilatkozatok (ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez) kitöltésére 2017. 09. 01-én és 09. 04-én, 7-17 óráig van lehetőség az aulában.

Tájékoztató a településre elrendelt méhegészségügyi települési zárlatról

Tisztelt Lakosság!

A Csongrád Megyei Önkormányzat a terület- és gazdaságfejlesztési feladatkörén belül aktív befektetésösztönző tevékenységbe kezd. A cél növelni a befektetői aktivitást a megyében, a megye településein, hiszen ennek eredményeként minőségi munkahelyeket várnak, illetve azt, hogy az új befektetéseknek köszönhetően a már működő helyi vállalkozások piaci pozíciója is javul, komoly beszállítói lehetőségek nyílhatnak helyben.

Tisztelt Lakosság!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 51. § (3) bekezdése szerint a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot. Az említett tájékoztatót az érdeklődők a Részletekre kattintva olvashatják.

Borbásné Márki Márta

polgármester


Tisztelt Röszkei Lakosok, Ingatlan-tulajdonosok!

Magyarország eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. A központi címregiszter (továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg a különböző (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) nyilvántartásokban szereplő valós címadatokat egyetlen naprakész és pontos nyilvántartásba egyesítse. A címek rendezését nem csak a KCR létrehozása indokolja, annak elvégzése az ingatlan-tulajdonosok, valamint az ott lakóknak is érdeke, mert a téves, logikátlan, párhuzamos vagy hiányzó ház- illetve ajtószámok megnehezítik az ingatlanuk használatával kapcsolatos jogok gyakorlását és a lakók elérését.

A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

.

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal települési ügysegédjének ügyfélfogadási helye megváltozik.

2017. április 21-étől a települési ügysegéd a 6758 Röszke, Felszabadulás utca 87. szám alatt, a Teleház épületében fogadja az ügyfeleket.


Röszke Község Önkormányzata

Országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el a Földművelésügyi Minisztérium (FM) 2017.03.03-án pénteken.

A szaktárca pénteken a kormány honlapján közzétett határozat szerint az általános tilalmat azonnali hatállyal átmeneti időre rendelték el az ország teljes területén lévő erdőkre és fásításokra, valamint azok határától számított kétszáz méteren belüli területekre. Ezeken a területeken mostantól - a kijelölt tűzrakó helyeken is - valamint a közút- és vasút menti fásításokban tilos a tűzgyújtás beleértve a parlag- és gazégetést is.

Külön felhívják a figyelmet az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területen dolgozók, valamint a közúton és vasúton utazók figyelmét, hogy égő cigarettát és dohányterméket ne dobjanak el.

A rendkívül gyúlékony száraz növényzet és erdei avar az erdőkben, fásításokban vagy mezőgazdasági területeken közvetlen életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető tűzeseteket okozhat - emelte ki az FM.

Aki a tűzvédelmi rendelkezéséket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtható. A tilalom feloldásáról a tűzveszély elmúltával intézkednek - olvasható a határozatban.

Forrás: MTI